تاریخ : سه‌شنبه 4 اسفند 1394 | 21:33 | نویسنده : خاکی


حِسِّ بیگانه باوری را باید در نطفه خفه کرد

تا خود باوری احساس وجود کند.