تاریخ : پنج‌شنبه 22 بهمن 1394 | 00:00 | نویسنده : خاکیما فردا به میدان می آییم وبار ِ دیگر ثابت می کنیم که قیام ما قیام نور بود نه قیام برای پول و آب و برق و گاز و تحریم...

ایرانی حتی اگر مسلمان هم نباشد حتی اگر ولایت فقیه را قبول نداشته باشد ایرانی که هست؟
ایرانی باغیرت است...
ایرانی اصیل است...
ایرانی دنیایش را زندگیش را به آمریکا و اسرائیل و...نمی فروشد حتی اگر مسلمان نباشد...


منبع: 2shmane-khamush.blog.ir(شهید قرنِ21)