یکی از مسائل بسیار مهم برای ورود به هر موضوعی،آشنایی با روش و شیوه آن می باشد. در حفظ قرآن هم، توجه به روش حفظ قرآن اهمیت زیادی دارد و کمک کننده ای بسیار خوب در مسیر حفظ می باشد. ما در این مقاله، دو نوع از مهم ترین روش های حفظ قرآن را بازگو می کنیم و بهترین روش را برای شما بیان می کنیم.  


روش اول: حافظه تصویری (بصری):
در این روش، اتکاء اصلی حفظ، بر نگاه کردن با دقت به آیات و صفحات قرآن و تکرار آن ها می باشد. در توضیح این روش باید گفت که در واقع حافظ قرآن با نگاه کردن به هر صفحه ای، یک تصویر ذهنی برای خود ایجاد می کند و با کمک حافظه تصویری، به ازای هر صفحه مکتوب قرآن، یک صفحه در ذهن به وجود می آورد. به بیان دیگر حافظ کل قرآن، ششصد و چهار صفحه به اندازه تمام صفحات قرآن، در ذهن خود دارد. (البته با توجه به این نکته که از روی قرآن با خط عثمان طه حفظ کرده باشد).
نکته ای که در این روش باید مد نظر باشد این است که حافظ قرآن باید در موقع حفظ کردن، دقت بالایی در جایگاه کلمات و عبارات و نحوه قرار گرفتن آیات داخل صفحه داشته باشد و بداند هر آیه ای در کجای صفحه قرار دارد (موقعیت آیه در بالا و یا وسط و یا پایین صفحه می باشد) و هم چنین مطلع باشد که جایگاه آیه در صفحه راست قرآن است و یا در صفحه چپ.
حافظ قرآن با نگاه کردن دقیق به جایگاه کلمات و جملات و آیات، تصاویر درستی از صفحات را در ذهن خود می سازد، و با تکرار و مرور محفوظات خود،این صفحات ذهنی خود را بهتر و بیشتر در ذهن خود تثبیت می کند.

حفظ به روش دیداری به دو صورت امکان پذیر است :

1- بدین صورت است که شخص،از ابتدا تا انتهای حفظ خود را چندین بار با دقت به جایگاه عبارات و آیات و با نیت حفظ کردن، تکرار می کند. به عنوان مثال کسی می خواهد از آیه 1 تا 5 سوره بقره را حفظ کند.این شخص، چندین بار از آیه 1 تا 5 را پشت سر هم تکرار می کند تا احساس کند کل این آیات را حفظ شده است.

2- صورت دوم به این طریق است که شخص به صورت مجزا تک تک آیات را با دقت به جایگاه عبارات و آیات و با نیت حفظ کردن،تکرار می کند.به عنوان مثال کسی می خواهد از آیه 1 تا 5 سوره بقره را حفظ کند.این شخص، ابتدا با دیدن و توجه کامل به آیه اول،ابتدا آیه اول را تکرار می کند تا حفظ شود و تا آیه اول حفظ نشود،آیه دوم نباید حفظ شود. پس از حفظ شدن آیه اول، آیات بعدی مانند آیه اول باید حفظ شود. لازم به ذکر است که اگر یک آیه ای طولانی ( دو، سه خط و بیشتر از آن) باشد، می شود همان یک آیه را چند بخش تقسیم کرد و ابتدا بخش اول را حفظ کرد و بعد بخش دوم و همین طور بخش های بعدی را حفظ نمود.

نکات مربوط به این روش: نکته اول این است که یکی از بهترین روش ها برای حفظ، روش دیداری است و معمولاً آنچه که می شود به عموم افرادی که می خواهند حفظ کنند، توصیه کرد، همین روش است. چون دیدن و با دقت نگاه کردن به یک متن بسیار با اهمیت است و بهتر در ذهن حک خواهد شد و وقتی انسان یک تصویر را می بیند یک تصویر در ذهن خود ایجاد می کند و اثر دیدن بیشتر از شنیدن و دیگر قوای انسان می باشد.


نکته دوم این که از صورت های دو گانه روش دیداری،صورت دوم بهتر می باشد. دلیل آن این است که طبعیتاٌ هر مقدار اندازه حفظ،کمتر باشد توجه و دقت، بیشتر خواهد بود و کیفیت حفظ بهتر خواهد شد و هم چنین صورت دوم زمان کمتری،را به خود اختصاص می دهد.

نکته سوم که بسیار بسیار مهم هست این می باشد که اتکاء اصلی در روش دیداری، بر نگاه کردن با دقت به جایگاه عبارات و آیات و هم چنین تکرار آن ها می باشد ولی این مطلب بدین معنا نیست که در این روش از نوار اساتید حفظ استفاده نشود بلکه باید یک،تا دو بار ،قبل از حفظ کردن،نوار گوش داده شود.